Poradnia Psychoterapii Kamea Sopot, ul.Bałtycka 8 tel.: 502-680-043 [email protected]

Ewa Topór-Nawarecka

Gabinet Psychoterapii


Każdy człowiek przeżywa trudne chwile. Zapewne Ciebie też to w życiu spotyka. Może straciłeś kogoś bliskiego, rozstałeś się z partnerem, może jesteś w konflikcie z kimś dla Ciebie ważnym, może przeżywasz kryzys w relacji z dziećmi. Może stanąłeś przed trudnym wyborem w pracy,bądź w życiu osobistym. Może nie potrafiłeś nad czymś zapanować, coś wydawało się przerastać Twoje możliwości.

Każda z tych sytuacji jest normalna i z większością z nich radzisz sobie sam lub z pomocą bliskich. Jeśli jednak Ty lub Twoi bliscy zauważacie, że problem powraca, jeśli wsparcie bliskich wydaje się być niewystarczające lub jeśli nie znajdujesz w swoim otoczeniu nikogo z kim mógłbyś o tym porozmawiać, możesz spotkać się ze mną w gabinecie psychoterapii.

Od kilku lat prowadzę praktykę prywatną, obecnie w zakresie psychoterapii indywidualnej, konsultacji. Pracuję z klientem łącząc różne nurty psychoterapii, tzw. model psychoterapii integracyjnej, głównie w nurcie psychoterapii humanistycznej.

    Pomagam osobom:

  • przeżywającym kryzysy życiowe,

  • depresje,

  • kryzysy małżeńskie, partnerskie, wychowawcze,

  • uzależnionym (alkohol, narkotyki, również uzależnienia "niechemiczne" np. hazard, seks, internet, zachowania kompulsywne),

  • nadużywającym różne środki psychoaktywne,

  • rodzinom osób uzależnionych.


Ukończyłam studia pedagogiczne (1989r), a następnie liczne szkolenia dające umiejętności i uprawnienia do psychoterapii. Jestem absolwentką 3-letniego Studium Terapii Uzależnień, uzyskałam certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Ukończyłam 2-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wg programu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 


Moje doświadczenie zawodowe to praca terapeutyczna w ośrodkach stacjonarnych leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków (Monar, WOTU Gdańsk) oraz praca z klientem w poradni ( Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień w Sopocie oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień). W okresie 2012-2015 pracowałam jako kierownik ds. terapii w publicznym ośrodku leczenia uzależnień. W poradni pracuję w systemie ambulatoryjnym, pomagam osobom uzależnionym, ich rodzinom, osobom w kryzysie. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie eklektycznym (mieszanym).


Zajmuję się prowadzeniem szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie uzależnień oraz pracy z trudną młodzieżą, a także dla rodziców w obszarze trudności wychowawczych oraz rozwijania umiejętności rodzicielskich. Prowadzę warsztaty w obszarze radzenia sobie ze stresem dla różnych grup zawodowych.


Poradnia Psychoterapii Kamea
Sopot ul. Bałtycka 8

Telefon kontaktowy: 502-680-043
Email: [email protected]Ewa Topór-Nawarecka - ZnanyLekarz.pl